Tài liệu hướng dẫn cấu hình Windows Authentication Máy Photocopy Ricoh

Hướng dẫn cấu hình Windows Authentication Máy Photocopy Ricoh Đây là tính năng mà Ricoh và Microsoft tích hợp vào Máy Photocopy Ricoh, tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống mạng có thể cấp quyền cho các User và giới hạn các chức năng từ xa ( Available Funtion ). Bây giờ ta tiến hành cấu hình chi tiết từng bước một Trước hết chúng ...
Chi tiết...

Tài Liệu hướng dẫn Scan to Email Máy Photocopy Ricoh MP 5001

Tài liệu hướng dẫn cấu hình Scan to Email trên Máy Photocopy Ricoh MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001 Để có thể cấu hình được tính  năng Scan to Email trên Máy Photocopy Ricoh thì trước hết chúng ta phải có 01 Email dùng để làm Email Server ( trong máy Photocopy Ricoh  thì gọi là Administrator Email Address ). Các Email này thường là từ các...
Chi tiết...

Hướng dẫn Scan to Folder Máy Photocopy Ricoh MP5000

Tài liệu hướng dẫn tính năng Scan tài liệu thông qua giao thức SMB của máy Photocopy Ricoh MP4000/5000/4001/5001. Ngày nay hầu hết các thiết bị văn phòng nói chung và máy Photocopy nói riêng đều được Nhà sản xuất tích hợp sẳn tính năng Scan tài liệu, văn bản về PC, Laptop. Tùy theo cấu hình của máy có thể là Scan màu hoặc trắng đen ( Bl...
Chi tiết...